Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

  • Publicerat:

  • 29 Mar, 2018

Vad gäller kring privattandvård, tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd?

Många tror att det är dyrare att gå till en privattandläkare. Det kan det vara i vissa fall, men hos oss har du samma tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd som på Folktandvården.

Vi på Dagnelidkliniken är anslutna till Försäkringskassan och du som kund har alltså rätt till statligt tandvårdsstöd i form av tandvårdsbidraget och täcks av högkostnadsskyddet vid större, kostsammare behandlingar.

Vad är statligt tandvårdsstöd?

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses bo i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd [forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod].

Tandvårdsstödet är indelat i tre delar. Den första är allmänt tandvårdsbidrag, som betalas från och med det du fyller 23 år. Mellan 23-29 år har du 300 kronor i bidrag årligen, mellan 30-64 år är det 150 kronor, och från 65 år är det återigen 300 kronor per år. Hela bidraget ska användas vid ett tillfälle och det gäller främst undersökningar och förebyggande åtgärder, dock inte estetisk tandvård. Läs mer om det allmänna tandvårdsbidraget på försäkringskassan.se.

Den andra delen är högkostnadsskyddet. Det innebär att du som kund bara behöver betala en del av kostnaden om du under 12 månader överstiger 3000 kronor, resten betalas av Försäkringskassan. De åtgärder som ingår i högkostnadsskyddet har ett referenspris, och där ingår även material; är referenspriset mellan 3000-15 000 kronor betalar du som kund 50% av kostnaden, och är priset över 15 000 betalar du 15% av beloppet. Mer information om högkostnadsskyddet – kika här!

Sista delen i det statliga tandvårdsstödet är särskilt tandvårdsbidrag och då behövs ett intyg från läkare eftersom det riktar sig till personer med sjukdomar eller funktionsavvikelser som ökar risken för försämrad tandhälsa. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans webb.

Klicka här om du vill bli kontaktad för att veta mer!

Dela