Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

  • Publicerat:

  • 12 Aug, 2019

Vad gäller kring högkostnadsskydd och tandvårdsbidrag?

Som kund och patient på Dagnelidkliniken har du samma tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd som på Folktandvården. Så vad innebär alla dessa benämningar? Här reder vi ut begreppen.

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Från och med det året du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Vid särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från ditt landsting eller din region (landstingens tandvårdsstöd). 

Tandvårdsstödet är indelat i tre delar:

Allmänt tandvårdsstöd
Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du fyller minst 24 år under året och är försäkras i Sverige. Tandvårdsstödet kan användas till förebyggande behandlingar, undersökningar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Våra tandhygienister och tandläkare kan ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandlingen som du önskar utföra. 

Ditt tandvårdsbidrag förnyas varje år den 1 juli. 

24-29 år är bidraget 600 kr/år
30-64 år är bidraget 300 kr/år
Från 65 år är bidraget 600 kr/år

Läs mer på om allmänt tandvårdsbidrag på Försäkringskassans hemsida här.

Högkostnadsskydd
Den andra delen är högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp. Våra tandläkare och tandhygienister hjälper dig med information om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag (tex vissa estetiska behandlingar).

Hur mycket är då högkostnadsskyddet på?
Upp till sammanlagt 3 000 kronor betalar du själv. Efter det betalar du 50% av kostnader mellan 3000kr och 15000 kr och 15% av kostnader som överstiger 15 000kr. 

Mer information om högkostnadsskyddet finns såklart på Försäkringskassans hemsida– kika här!


Särskilt tandvårdsbidrag
Sista delen i det statliga tandvårdsstödet är särskilt tandvårdsbidrag och då behövs ett intyg från läkare eftersom det riktar sig till personer med sjukdomar eller funktionsavvikelser som ökar risken för försämrad tandhälsa. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans webb.

 

Har du frågor eller funderingar på behandlingar, priser eller vill boka en tid hos oss?

kontakta oss på 031 386 92 00, [email protected]

Boka tid direkt på webben här

 

Dela