Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

  • Publicerat:

  • 24 Feb, 2015

Så undviker du karies – hål i tänderna!

Jag lovade att återkomma med ett inlägg om karies för er förra veckan och självklart håller jag det jag lovar. Jag pratade därför igen med , Eva, tandhygienist på Dagnelidkliniken. Hon berättade att karies är en sjukdom som uppkommer då bakterier i tandbeläggningar omvandlar socker till syra och ger upphov till en frätskada på tandytan. Förmågan att neutralisera syrorna (saliven) som bakterierna bildar tar cirka 1,5 timmar efter att du stoppat något i munnen. Därför ska munnen/tänderna vila mellan måltiderna och man ska begränsa småätandet.

Eva berättade att när bakterier och socker blandas i munnen bildas syra, vilket leder till karies. Men man kan förebygga karies genom att äta en kost med lågt sockerinnehåll och hålla tänderna fria från tandbeläggningar. Därför är risken att få karies speciellt stor om man äter sockerhaltig föda många gånger om dagen. (Läs mer om förebyggande tandvård)

På grund av att dentinet (som finns under emaljen och på rotytor) genom sitt kanalsystem har förbindelse med pulpan och dess nerver, kan man ibland känna ilningar av smärta då man äter sött eller dricker varmt eller kallt.

När sönderfallet av tandsubstans nått dentinet, befinner sig kariesskadan i ett allvarligt skede. Skadan måste snarast behandlas eftersom skadliga substanser från bakterierna kan nu lätt nå pulpan via dentinkanalerna och ge upphov till en kraftig inflammation. Ilningar av smärta kan övergå i en mer ihållande värk. Men om den kariesangripna tandsubstansen avlägsnas och tanden lagas, finns goda möjligheter att inflammationen i pulpan läks och symtomen går tillbaka.

Om pulpainflammationen blir alltför omfattande, leder den till att pulpavävnaden dör. Tanden kan i detta skede endast räddas genom att den döda, infekterade pulpavävnaden tas bort och ersätts med rotfyllningsmaterial. Denna behandling medför att infektionen avlägsnas och att förändringarna runt rotspetsen läker. Tanden kan då behållas.

Eftersom salivproduktionen är så viktigt för att motverka karies finns en stor riskfaktor. Den stora riskfaktorn är muntorrhet.

Alla har någon gång känt sig torra i munnen av nervositet eller törst och många människor har ständigt problem med detta. Vid muntorrhet fastnar tungan i gommen och det leder till svälj- och talsvårigheter.
Salivproduktionen minskar när man blir äldre och ungefär 1–3% av befolkningen över 50 år har olika grader av muntorrhet. Slemhinnorna blir sköra, lättinfekterade och såriga. 

De vanligaste orsakerna till muntorrhet är.
– Biverkningar av vissa läkemedel
– Läkemedel mot depression och andra psykiska besvär
– Läkemedel mot allergi och astma
– Läkemedel mot magkatarr
– Läkemedel mot högt blodtryck
– Nervositet oro
– Strålbehandling av tumörer i huvud och halsregionen
– Sjögrens syndrom
– Diabetes etc

Eva avslutade med att säga att självklart tittar tandhygienister särskilt noga efter eventuella kariesangrepp. De vill hjälpa dig som patient att hitta rätt hjälpmedel och ge individuella råd.

Jag vill därför välkomna dig som känner att du lider av karies att gå till våra tandhygienister på DAGNELiDkliniken!

Dela