Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

  • Publicerat:

  • 06 Mar, 2016

Bli av med tandvårdsrädslan

Tandläkarna, tandsköterskorna och tandhygienisterna hos oss på Dagnelidkliniken möter i stort sett varje dag personer med tandvårdsrädsla.

Kajsa Henning Abrahamsson (odont. dr, fil mag. psykologi, leg tandhygienist) skriver i sin avhandling Personlighet och omgivningsfaktorer samverkar med tandvårdsrädsla, att tandvårdsrädsla är en av våra vanligaste rädslor. Epidemiologiska studier gjorda i Skandinavien visar att 4-5 % av den vuxna befolkningen är rädda för att gå till tandläkaren.

Orsakerna till rädslan kan grunda sig i tidigare traumatiska upplevelser under tandläkarbesök, påverkan från omgivningen – t.ex. tandvårdsrädsla hos en anhörig. Det kan också grunda sig i individrelaterade faktorer som har bidragit till en ökad känslighet/sårbarhet.

Många med tandvårdsrädsla som kommer till oss har tidigare varit med om obehagliga tandvårdsbesök, och har byggt upp en stark rädsla som återkommer inför varje tandläkarbesök. Vissa lider av en så pass stark rädsla att de har utvecklat en fobi, vilket gör att de har svårt att överhuvudtaget vistas i ett behandlingsrum på kliniken. Detta leder förstås ofta till en dålig munstatus, och ofta med skam som följd.

Hur gör vi då för att hjälpa dessa personer att övervinna sin rädsla?

Tandvårdspersonalen är mycket noga med att lyssna på vad det är som patienten tycker är obehagligt. Att man som patient vet om att tandläkare och övrig personal vet om att man är rädd och specifikt vad man är rädd för, gör för många en stor skillnad.

- Det är viktigt att visa att vi lyssnar och har förståelse, och att hela tiden ha en dialog med patienten. Många blir lugnare när de vet att de när som helst kan säga att de vill ta en paus, och den skonsamma Wand-bedövningen är väldigt uppskattad. – Sara, tandsköterska

Kliniken erbjuder även samtal med psykolog, där syftet är att patienten i sin egen takt ska kunna närma sig en tandvårdsbehandling. Psykologen är tillsammans med tandvårdspersonalen med och ”skräddarsyr” behandlingen. Många upplever då ofta helt nya, mer angenäma, upplevelser av tandvården där de upplever sig sedda och lyssnade på och där samtal och behandling genomförs i en avspänd atmosfär.

Dela