Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

  • Publicerat:

  • 24 Nov, 2020

Allt om karies - vad är det och hur det motverkas

Karies är skador på tänder där skadliga bakterier har bildat syror som löser upp tandytan.

Karies är alltså en sjukdom som uppkommer då bakterier i tandbeläggningar omvandlar socker till syra och ger upphov till en frätskada på tandytan. Förmågan att neutralisera syrorna (saliven) som bakterierna bildar tar cirka 1,5 timmar efter att du stoppat något i munnen. Därför ska munnen/tänderna vila mellan måltiderna och man ska begränsa småätandet.

När bakterier och socker blandas i munnen bildas syra, vilket leder till karies. Men man kan förebygga karies genom att äta en kost med lågt sockerinnehåll och hålla tänderna fria från tandbeläggningar. Därför är risken att få karies speciellt stor om man äter sockerhaltig föda många gånger om dagen.

Vad händer i munnen när jag får karies?

Socker och andra kolhydrater i maten kan lätt ta sig in i beläggningar av bakterier. Dessa beläggningar finns alltid på tänderna, men det är när sockret bryts ner av bakterier, till exempel kariesbakterier som det bildas plack och syra som fräter på tänderna.

Detta kan pågå i ungefär en halvtimme efter att man har ätit. Allt som oftast kan saliven i munnen neutralisera syrorna och laga/reparera om det blivit en skada på en tand. Det går lättare att reparera om det finns fluor i beläggningen av bakterier eller saliven.

 

Ett hål i en tand sker ganska långsamt. Tandytan blir med tiden ojämn och porös och tillslut blir det ett hål. Om det hålet inte lagas kan bakterier tränga ner i tanden. Om bakterierna når rotkanalen och infekterar pulpan, som är den innersta delen av tanden, befinner sig kariesskadan i ett allvarligt skede. Skadan måste snarast behandlas eftersom skadliga substanser från bakterierna kan ge upphov till en kraftig inflammation. Men om den kariesangripna tandsubstansen avlägsnas och tanden lagas, finns goda möjligheter att inflammationen i pulpan läks och symtomen går tillbaka.

Om pulpainflammationen blir alltför omfattande, leder den till att pulpavävnaden dör. Tanden kan i detta skede endast räddas genom att den döda, infekterade pulpavävnaden tas bort och ersätts med rotfyllningsmaterial. Denna behandling medför att infektionen avlägsnas och att förändringarna runt rotspetsen läker. Tanden kan då behållas.

 

Kan jag undvika hål i tänderna?

Några enkla sätt att minska risken att få hål i tänderna:

·      Inget småätande mellan måltider, särskilt sådant som innehåller socker och fastnar på tänderna. Borstatänderna noggrant med fluortandkräm varje morgon och kväll.

·      Gör rent mellan tänderna, till exempel med mellanrumsborste eller tandtråd varje dag.

·      Använd extra fluortillskott om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att det behövs.

·      Stärka salivproduktionen i munnen, som skyddar mot karies.

 

Eftersom salivproduktionen är så viktigt för att motverka karies finns en stor riskfaktor. Den stora riskfaktorn är muntorrhet. Alla har någon gång känt sig torra i munnen av nervositet eller törst och många människor har ständigt problem med detta. Vid muntorrhet fastnar tungan i gommen och det leder till svälj- och talsvårigheter. Salivproduktionen minskar när man blir äldre och ungefär 1–3% av befolkningen över 50 år har olika grader av muntorrhet. Slemhinnorna blir sköra, lättinfekterade och såriga. 

 

De vanligaste orsakerna till muntorrhet är:

– Biverkningar av vissa läkemedel
– Läkemedel mot depression och andra psykiska besvär
– Läkemedel mot allergi och astma
– Läkemedel mot magkatarr
– Läkemedel mot högt blodtryck
– Nervositet oro
– Strålbehandling av tumörer i huvud och halsregionen
– Sjögrens syndrom
– Diabetes etc

 

Varför ilar det i tänderna?

Under emaljen och på rotytor finns dentin, som genom sitt kanalsystem har förbindelse med pulpan och dess nerver. Detta gör att man ibland kan känna ilningar av smärta då man äter sött eller dricker varmt eller kallt. Ilningar av smärta kan övergå i en mer ihållande värk. Men om den kariesangripna tandsubstansen tas bort och tanden lagas, finns goda möjligheter att symtomen går tillbaka. 

 

Socker och andra kolhydrater i maten kan lätt ta sig in i beläggningar av bakterier. Dessa beläggningar finns alltid på tänderna, men det är när sockret bryts ner av bakterier, till exempel kariesbakterier som det bildas plack och syra som fräter på tänderna.

Detta kan pågå i ungefär en halvtimme efter att man har ätit. Allt som oftast kan saliven i munnen neutralisera syrorna och laga/reparera om det blivit en skada på en tand. Det går lättare att reparera om det finns fluor i beläggningen av bakterier eller saliven.

 

Ett hål i en tand sker ganska långsamt. Tandytan blir med tiden ojämn och porös och tillslut blir det ett hål. Om det hålet inte lagas kan bakterier tränga ner i tanden. Om bakterierna når rotkanalen och infekterar pulpan, som är den innersta delen av tanden, befinner sig kariesskadan i ett allvarligt skede. Skadan måste snarast behandlas eftersom skadliga substanser från bakterierna kan ge upphov till en kraftig inflammation. Men om den kariesangripna tandsubstansen avlägsnas och tanden lagas, finns goda möjligheter att inflammationen i pulpan läks och symtomen går tillbaka.

Om pulpainflammationen blir alltför omfattande, leder den till att pulpavävnaden dör. Tanden kan i detta skede endast räddas genom att den döda, infekterade pulpavävnaden tas bort och ersätts med rotfyllningsmaterial. Denna behandling medför att infektionen avlägsnas och att förändringarna runt rotspetsen läker. Tanden kan då behållas.

 

Kan jag undvika hål i tänderna?

Några enkla sätt att minska risken att få hål i tänderna:

·      Inget småätande mellan måltider, särskilt sådant som innehåller socker och fastnar på tänderna. Borstatänderna noggrant med fluortandkräm varje morgon och kväll.

·      Gör rent mellan tänderna, till exempel med mellanrumsborste eller tandtråd varje dag.

·      Använd extra fluortillskott om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att det behövs.

·      Stärka salivproduktionen i munnen, som skyddar mot karies.

 

Eftersom salivproduktionen är så viktigt för att motverka karies finns en stor riskfaktor. Den stora riskfaktorn är muntorrhet. Alla har någon gång känt sig torra i munnen av nervositet eller törst och många människor har ständigt problem med detta. Vid muntorrhet fastnar tungan i gommen och det leder till svälj- och talsvårigheter. Salivproduktionen minskar när man blir äldre och ungefär 1–3% av befolkningen över 50 år har olika grader av muntorrhet. Slemhinnorna blir sköra, lättinfekterade och såriga. 

 

De vanligaste orsakerna till muntorrhet är:

– Biverkningar av vissa läkemedel
– Läkemedel mot depression och andra psykiska besvär
– Läkemedel mot allergi och astma
– Läkemedel mot magkatarr
– Läkemedel mot högt blodtryck
– Nervositet oro
– Strålbehandling av tumörer i huvud och halsregionen
– Sjögrens syndrom
– Diabetes etc

 

Varför ilar det i tänderna?

Under emaljen och på rotytor finns dentin, som genom sitt kanalsystem har förbindelse med pulpan och dess nerver. Detta gör att man ibland kan känna ilningar av smärta då man äter sött eller dricker varmt eller kallt. Ilningar av smärta kan övergå i en mer ihållande värk. Men om den kariesangripna tandsubstansen tas bort och tanden lagas, finns goda möjligheter att symtomen går tillbaka.

Vill du läsa mer om hur går en undersökning till. Klicka här

 

Vill du läsa mer om hur en tand lagas, läs vidare här.

Dela