Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

Tandkrona / onlay

När en tand delvis har blivit skadad av antingen hål eller en fraktur kan man idag många gånger bevara mesta möjliga av tandens egna struktur. Detta åstadkommes med modern porslinsteknik och adhesiv fastsättning.

Ett avtryck tas av din tand antingen digitalt eller på konventionellt sätt med avtrycksmassa. Därefter framställs rekonstruktionen av en tandtekniker på plats, individuellt anpassat efter just din situation.

På så sätt skapas en mycket stark integration mellan tand och material, vilket också möjliggör en optimal funktion och estetik i behandlingen. Din tand känns och ser helt enkelt naturlig ut igen. Ett onlay innebär också att man slipper en större behandling med krona. Allt detta kan vi utföra inom samma dag då tandtekniker arbetar lokalt i kliniken.

Krona

En krona är en rekonstruktion som helt täcker en skadad tand. Målet är att förstärka tandens försvagade struktur och återställa funktion och estetik på bästa möjliga sätt. 

Vi föredrar att arbeta med moderna, biokompatibla porslinsmaterial liksom vid onlay, allt för att återskapa den naturliga situationen åter. Exempel på situationer där en krona kan behövas är: 

  • Byta ut en omfattande lagning där endast mycket lite av tanden kvarstår
  • Skydda en frakturerad tand
  • Forma om en missbildad tand
  • Stärka en tand som genomgått rotfyllning och därmed blivit försvagad

Boka tid till tandläkare på Dagnelidkliniken.
Har du frågor eller funderingar, ring oss på 031 – 386 92 00 

Om tandens rot är skadad behöver tanden rotfyllas innan en krona kan fästas på. Läs mer om rotfyllning här. 

Tillbaka till Dagnelidkliniken.se/behandlingar