Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

TANDIMPLANTAT I Göteborg

Tandimplantat i Göteborg hos Dagnelidkliniken

 

Förlorade tänder eller tänder som skadas så att de måste dras ut kan ersättas med tandimplantat. Med denna behandling återfås möjligheten att le och tugga och många upplever ett ökat självförtroende och känslan av att få tillbaka sina egna tänder.

På Dagnelidkliniken i Göteborg har vi lång erfarenhet och stor kompetens inom tandimplantat, med egna specialister anställda. Vi kan behandla allt från enstaka tandförluster till hela bettkonstruktioner.

Högsta tänkbara servicegrad gäller i varje situation där du alltid får tid inom samma vecka oavsett om du söker själv eller kommer på remiss.

Det första steget på vägen mot ett nytt leende är en kostnadsfri konsultation. Där går vi tillsammans igenom dina unika önskemål och visar på vilka möjligheter som finns för just dig.

Kontakta oss på  031 – 386 92 00 eller boka din tid direkt för att få mer information.

Hur fungerar ett tandimplantat?

Ett tandimplantat är en liten skruv i titan som fäst i ditt käkben. Skruven fungerar som en tandrot som är viktig, inte bara för att tanden som syns och används för att tugga med sitter fast på den, utan även för att käkbenet stimuleras på rätt sätt. Om man förlorat en tand eller att den skadats så pass att den måste ersättas, innebär ett tandimplantat att man kan undvika många av de hälsoproblem som kan uppstå när tänder saknas från din tandrad. En stor fördel med ett tandimplantat jämfört med tex bryggor eller broar, är ett du slipper åverkan på kringliggande tänder. 

Så hur går det till med ett tandimplantat?

Självklart påbörjas inte en implantatbehandling utan en grundlig undersökning. Här tar vi röntgenbilder för att se på ditt käkben och avgöra om denna behandling är lämplig för dig. Vi tittar även på din övriga hälsa och ev. medicinering eftersom vissa sjukdomar och mediciner kan påverka inläkning och innebära komplikationer. 

Du får även med dig ett kostnadsförlag där vi även förklarar behandlingen och processen.

I nästa steg, kommer implantatet fästas i käkbenet. Här på Dagnelidkliniken finns 3 st operationssalar och vi har flera tandspecialister anställda. Under detta kirurgiska ingrepp placeras tandimplantatet med precision för att uppnå bästa möjliga resultat. Ett litet hål borras i käkbenet där titanskruven sedan fästs. Tandimplantatet fungerar sedan som en egen tands rot där tandkronan fästs. Läs mer om tandkronor här.

Om flera tänder ska ersättas finns det bro och bryggkonstruktioner, läs mer här. 

Gör tandimplantat ont?

Under behandlingen är du som patient bedövad och därför kommer du inte känna smärta. Däremot så kan du uppleva ömhet och lite obehag efteråt. Under läkningen täcks implantatet med en läkhätta och du får med dig ett litet kitt med produkter för att underlätta för dig vid tandborstning. När implantatet har vuxit fast ordentligt fäster vi en tandkrona på implantatet som därefter fungerar, och ser ut som en vanlig tand. 

Om flera tänder ska ersättas finns det bro och bryggkonstruktioner, läs mer här.

Hur länge håller tandimplantat?

Tandimplantat är oftast en livslång investering, även om det kan uppstå komplikationer som gör att de eventuellt lossnar - exempelvis att titanskruven lossnar. Risken är dock väldigt låg och oftast kan man efter sin behandling räkna med att ha tandimplantaten livet ut.

Är det jobbigt att underhålla tandimplantat?

Nej, tandimplantat är i grund och botten artificiella - det är tänder framställda för att likna dina förlorade gaddar, men utan det påtvungna underhållsarbetet. Att underhålla tandimplantaten behövs således inte, dock behöver du fortfarande vara mycket mån om ditt tandkött som fortfarande kan bli inflammerat och skapa problem, samt kvarvarande tänder och allmän munhygien.

Hur mycket kostar tandimplantat?

Vad ett tandimplantat kostar beror på, och som sagt, efter en inledande undersökning av dina förutsättningar så inkluderar vi ett personligt kostnadsförslag som beror på den bedömning som görs efter undersökningen. Kom dock ihåg, att som kund och patient på Dagnelidkliniken har du samma tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd som på Folktandvården. Läs mer om tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd här. 

Kontakta oss på  031 – 386 92 00 eller boka din tid direkt för att få mer information.